Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy phóng phi tiêu vào Pou! Trong Pou Dart Wheel, bạn sẽ phải phi trúng tất cả những mục tiêu di động. Bạn có thể lựa chọn Pou hay người bạn đồng hành của cậu ta làm mục tiêu. Hãy lựa chọn thời điểm phi phù hợp để bắn trúng đích và ghi điểm cao!

Pou Dart Wheel là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.