Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy chiến đấu với cùng chú người máy Rock 'Em Sock 'Em của bạn! Trò chơi đấm bốc sẽ cho bạn điều khiển một võ sĩ đấm bốc tuyệt vời. Mục tiêu của bạn là phải đấm vỡ nát robot của đố ithur. Sau mỗi vòng, bạn có thể nâng cấp từng phần cho võ sĩ của mình!

Robot Đấm Bốc là một trong những Trò Chơi Thể Thao đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.