Người Ngoài Hành Tinh Giải Đố

yeti preloaderpoki logo

Trò chơi sẽ bắt đầu sau quảng cáo

Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy giúp người ngoài hành tinh trốn thoát khỏi căn cứ của con người để về nhà! Bạn sẽ phải tìm đầu mối trong khi di chuyển qua mỗi căn phòng. Sử dụng các loại đồ vật quanh bạn để mở khóa gian ngục. Hãy khám phá bí mật trong khi trốn thoát!

Người Ngoài Hành Tinh Giải Đố là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.