Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy giúp Paladog chiến đấu để bảo vệ sự yên bình cho xứ sở Critter! Nhiều sinh vật sống ở đây đã bị giết hại, và bạn sẽ phải bảo vệ những sinh vật còn lại! Dùng Mana để thi triển phép thuật và những kĩ năng đặc biệt trong khu vực của aura. Hãy cứu lấy tất cả critter!

Bảo Vệ Critter là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.