Run Pixie Run

4.042 Phiếu bình chọn
Hãy chạy và bay qua khu rừng và ăn những đồ vật phép thuật! Cô tiên nhiều màu sắc muốn có tất cả những cầu vồng, kỳ lân và kẹo trên đời này. Đập đôi cánh đáng yêu để bay qua nham thạch nóng chảy và những chông gai nguy hiểm. Hãy cố gắng đạt được đầy thang đo để tăng lực mạnh mẽ! Run Pixie Run là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.