Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy đơn thương độc mã chiến đấu trong Sift Heads Cartels Act 1! Bạn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt những kẻ địch đã bắn và ném bạn xuống sông. Hãy thu thập thông tin tình báo, mua vũ khí và tìm ra tất cả những kẻ muốn bạn mất mạng!

Sift Heads Cartels Act 1 là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.