Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy dọn sạch những tòa tháp làm từ quân bài trong mỗi vòng! Chơi những quân bài có giá trị thấp hoặc cao hơn đống bị loại. Lên kế hoạch cho từng nước đi thật cẩn thận và kết hợp các nước với nhau. Ghi điểm thưởng bằng cách dọn sạch các quân bài càng nhanh càng tốt!

Xếp Bài Lâu Đài là một trong những Trở Chơi Bằng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.