Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy xếp từng chồng bài theo chất và giá trị! Chơi xếp bài chủ đề Bốn mươi tên cướp với tính năng mới: ghi hàng ngàn điểm thưởng cho mỗi ván chiến thắng! Xếp bài thuộc cùng một chất theo giá trị tăng dần. Hãy hoàn thành hai bộ bài theo 8 chồng!

Xếp Bài Bốn Mươi Tên Cướp là một trong những Trở Chơi Bằng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.