Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy dọn sạch bàn bằng cách phá hủy từng tháp một! Chơi bài theo giá trị của quân bài hạ cao nhất. Loại bỏ các quân bài có giá trị trên hay dưới đống bị loại. Nếu bạn bị tắc, hãy dùng một quân wild! Hãy dọn sạch toàn bộ bàn càng nhanh càng tốt!

Xếp Bài Tháp Phép là một trong những Trở Chơi Bằng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.