Star Wars Rebels: Ghost Raid

Hãy chiến đấu ở Ryloth để phá hủy thuyền tiếp tế của quân Imperial trong Star Wars Rebels: Ghost Raid! Khi cất cánh, bạn sẽ đối mặt với những chiến binh TIE trên bầu trời. Bắn hạ tất cả những phi thuyền địch và chuyển sang chế độ Phantom attack. Hãy bảo vệ Ghost khi Zeb ăn trộm đồ tiếp tế! Star Wars Rebels: Ghost Raid là một trong những Trò chơi Star Wars đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.