Sudoku Đơn Giản

3.810 Phiếu bình chọn
Sắp xếp các số từ 1 đến 9 vào bảng Sudoku truyền thống. Trò chơi giải đố này chứa đựng phong cách chơi Sodoku đơn giản. Nhiệm vụ của bạn là điền vào toàn bộ màn hình với các số có một chữ số. Bạn có thể sử dụng mỗi số một lần duy nhất trong từng hàng, cột, và từng ô vuông! Sudoku Đơn Giản là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.