Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy phản bội cậu bạn trai hư hỏng bằng cách hẹn hò với cậu bạn thân nhất của anh ta! Hẹn hò với cậu bạn trai đô con nhưng cố tảng lờ cậu ta. Chờ đến khi bạn trai của bạn không để ý để hôn cậu bạn thân nhất của anh ấy! Hãy cố hôn càng nhiều càng tốt mà không để bị bắt!

Phản Bội Bạn Trai là một trong những Trở Chơi Bạn Gái đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.