Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy giúp Beast Boy hoàn thành kế hoạch quay trở lại ngôi nhà Titan House! Trong Teen Titans Go: Housebroken Hero, bạn sẽ phải tìm đường trong thành phố đầy nhưng khối hình và những miếng pizza trôi nổi. Đừng quên biến hình để vượt qua những bàn khó. Hãy giúp Beast Boy hoàn thành nhiệm vụ!

Teen Titans: Housebroken Hero là một trong những Trò Chơi Phim đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.