Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy dập tắt những ngọn lửa quanh thị trâns! Trong vai chàng lính cứu hỏa gan dạ, bạn sẽ được giao nhiệm vụ tưới nước lên những đồ vật đang bốc cháy. Bạn cũng có thể phun nước vào những căn phòng để đẩy một số đồ vật nhất định. Hãy dập tắt lửa thật nhanh chóng để có được cả ba ngôi sao! Thiếu Nước là một trong những Trò Chơi Cứu Hoả đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.