Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy cố trả lời càng nhiều câu đố càng tốt trước khi hết giờ! Làm các phép cộng, trừ, nhân và chia. LỰa chọn câu trả lời từ nhiều khả năng khác nhau. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được thể hiện trong điểm cuối cùng của bạn. Hãy tải kết quả lên bảng dẫn đầu!

Làm Toán Nhanh là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.