Quảng cáo

Đang tải. Vui lòng chờ!

Số Nhảy sẽ bắt đầu sau khi quảng cáo, vui lòng chờ

Số Nhảy đang tải, vui lòng chờ

Quảng cáo
Quảng cáo

Thông tin trò chơi

Znumbers

Giải toán bằng cách di chuyển các số tới vị trí mới! Đếm cẩn thận và di chuyển từng ô theo giá trị. Cuối mỗi vòn, các ô sẽ phải chuyển sang màu ghi. Hãy tiến tới thành công và chuẩn bị những bước từ trước!

Số Nhảy là một trong những trò chơi toán học đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.

Báo cáo trò chơi bị lỗi

Hủy báo cáo trò chơi bị lỗi

Nhận xét

© Tro Choi .net 2014 ·Contact·

Quảng cáo