Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Đừng để những kẻ xâm lược thù địch tàn phá trái đất! Việc của bạn là phải kéo và thả để đưa quân đến những vị trí chiến lược trên mặt trận. Khi quân địch đến, bạn sẽ có thể nã hàng loạt đạn. Hãy bán và nâng cấp máy móc của bạn để đảm bảo chiến thắng toàn bộ!

Bảo Vệ Không Gian là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.