Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy thực hiện thí nghiệm khoa học trên những sinh vật hữu cơ! Trò chơi thu nhặt sẽ đưa bạn vào giữa phòng thí nghiệm khoa học phức tạp. Trong mỗi bàn, bạn phải ăn các enzim để tạo phản ứng hóa học. Nhảy từ vùng đất này sang vùng đất khác và di chuyển qua những bức vách phát sáng!

Vật Thí Nghiệm là một trong những Trò chơi điện tử đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.