Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy giúp người que trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm đáng sợ! Trò chơi phiêu lưu sẽ thử tài thám tử của bạn. Trong mỗi bàn, bạn sẽ phải tìm ra chặng đường an toàn nhất tới tự do. Bạn có thể mở cửa, giật chối và khám phá bí mật. Hãy luôn giữ mạng cho người que qua những tình huống nguy hiểm!

Người Que Đào Tẩu là một trong những Trở Chơi Phiếu Lưu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.