Quảng cáo

Đang tải. Vui lòng chờ!

Tattoo Artist 3 sẽ bắt đầu sau khi quảng cáo, vui lòng chờ

Tattoo Artist 3 đang tải, vui lòng chờ

Quảng cáo
Quảng cáo

Thông tin trò chơi

Vẽ Hình Xăm 3

Hãy xăm hình cho Marty Nghệ sĩ, Nhân viên môi giới và đám Mọt sách! Thể hiện kĩ năng của bạn sau tuần thứ 3 trong cửa hàng xăm hình của mình. Tạo những mẫu htieets kế và chuẩn bị khách hàng để có thể xăm lên người họ. Bạn có thể nghỉ ngơi để giúp khách hàng đỡ đau, nhưng phải nhớ xăm đúng đường!

Vẽ Hình Xăm 3 là một trong những các trò chơi vẽ đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.

Báo cáo trò chơi bị lỗi

Hủy báo cáo trò chơi bị lỗi

Nhận xét

© Tro Choi .net 2014 · Contact ·

Quảng cáo