Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy trang điểm phong cách ác quỷ cho khách hàng khi thiên thần không để ý! Bạn sẽ điều khiển một nhà tạo mẫu tóc phong cách quỷ. Mục tiêu là phải phá hoại kiểu tóc bằng cách lén biến theo kiểu quỷ. Chờ cho đến khi thiên thần sao nhãng để biến khách hàng thành Siêu quỷ!

Phong Cách Ác Quỷ là một trong những Trở Chơi Bạn Gái đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.