Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy xây dựng những tòa nhà trong thế giới phép thuật của Harry Potter bằng Lego! Bạn sẽ giúp Harry xây dựng phòng học của Giáo sư Lupin, Bản đồ đạo tặc và tháp Azkaban. Bạn phải vượt qua mê cung để thu thập tất cả các miếng ghép Lego. Hãy ăn tiền xu để ghi thêm điểm! Lego Harry Potter là một trong những Trò Chơi Lego đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.