Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy sử dụng kỹ năng đánh máy của bạn để thay đổi định luật vật lý! Trò chơi từ ngữ sẽ thử tài đánh máy và di chuyển nhanh của bạn. Bạn phải thu thập các đầu mối trong mỗi bàn và xác định phải đi bước nào. Đánh dấu, đánh máy và xóa chữ để chiến thắng!

Từ Và Vật Lý là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.