Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy tìm ra những hình ảnh ẩn giấu trong bức tranh khổng lồ từ bộ phim Cars! Trò chơi mô phỏng phim hạot hình sẽ khắc họa tất cả những nhân vật trong bộ phim của Disney-Pixar. Việc của bạn là phải khám phá ra tất cả những hình ảnh như logo nhà sản xuất, ống nhòm và mô hình xe thu nhỏ. Hãy tìm ra mọi thứ trước khi quá muộn!

Đồ Vật Ẩn Giấu: Cars là một trong những Trò Chơi Phim đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.