Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Bạn là một sát thủ người que nhận nhiệm vụ để tiêu diệt cường địch chúng tấn công, bạn sẽ phải lựa chọn đúng phím mũi tên để phòng thủ. Di chuyển cẩn thận và nhanh chóng để bảo vệ Zassin. Nếu để quá chậm, bạn sẽ bị tiêu diệt! Zassin & Assassin là một trong những Trò Chơi Chiến Đấu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.