Hợp nhất trò chơi

Hợp nhất trò chơi trực tuyến miễn phí nào là tốt nhất?

 1. Merge Round Racers
 2. Merge the Numbers
 3. Merge Cakes
 4. Merge Cyber Racers
 5. Meow Merge
 6. Merge Tycoon
 7. Stick Merge
 8. Merge Gangster Cars
 9. Little Alchemy 2
 10. Spaceship Merge

Hợp nhất trò chơi nào là phổ biến nhất dành cho điện thoại di động hoặc máy tính bảng?

 1. Merge Round Racers
 2. Merge the Numbers
 3. Merge Cakes
 4. Merge Cyber Racers
 5. Meow Merge