Hợp nhất trò chơi

Hợp nhất trò chơi trực tuyến miễn phí nào là tốt nhất?

 1. Merge Cakes
 2. Stick Merge
 3. Merge the Numbers
 4. Spaceship Merge
 5. Merge Cyber Racers
 6. Merge to Million
 7. Merge Tycoon
 8. Merge Round Racers
 9. Merge Gangster Cars
 10. Merge Battle

Hợp nhất trò chơi nào là phổ biến nhất dành cho điện thoại di động hoặc máy tính bảng?

 1. Merge Cakes
 2. Stick Merge
 3. Merge the Numbers
 4. Merge Cyber Racers
 5. Merge to Million