}

Hợp nhất trò chơi

Hợp nhất trò chơi trực tuyến miễn phí nào là tốt nhất?

 1. Stick Defenders
 2. Pirates Merger
 3. Beecoins Inc
 4. Meow Merge
 5. The Walking Merge
 6. Merge Gangster Cars
 7. Tower Defense Mingling
 8. Spaceship Merge
 9. Merge Shapes
 10. Merge Battle

Hợp nhất trò chơi nào là phổ biến nhất dành cho điện thoại di động hoặc máy tính bảng?

 1. Stick Defenders
 2. Pirates Merger
 3. Beecoins Inc
 4. Meow Merge
 5. Merge Gangster Cars