Cars 2: Chữ Cái Ẩn Giấu

Hãy tìm ra toàn bộ bảng chữ cái ẩn mình trong bức tranh Cars 2! Trò chơi mô phỏng phim hoạt hình sẽ đưa bạn vào với những hình ảnh từ bộ phim của Disney-Pixar. Việc của bạn là phải tìm ra toàn bộ 26 chữ cái trong mỗi bức ảnh. Hãy nhìn cẩn thận để có thể tìm ra được toàn bộ bảng chữ cái! Cars 2: Chữ Cái Ẩn Giấu là một trong những Trò Chơi Phim đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.