Golf Mini Của Chester

4.2328 Phiếu bình chọn
Hãy vào vai chú báo đốm Chester của Cheetos để chơi golf mini! Trò chơi thể thảo sẽ thử tài gẩy bóng của bạn. Mỗi lỗ sẽ có những chướng ngại vật và góc đánh khó. Hãy đánh bóng cẩn thận để đưa bóng vào lỗ sau một gậy! Golf Mini Của Chester là một trong những Trò Chơi Thể Thao đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.