Đánh Bóng Điên

3RD Sense4.3541 Phiếu bình chọn
Hãy đánh bóng golf trên thảm cỏ xanh! Bạn sẽ phải đưa bóng đến gần lỗ nhất có thể. Bạn còn có khả năng bắn chim trên bằng bóng để ghi thêm điểm nữa. Hãy hoàn thành mục tiêu cho mỗi lỗ để đi tiếp! Đánh Bóng Điên là một trong những Trò Chơi Thể Thao đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.