Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy biểu diễn toàn bộ ảo thuật với The Great Indian! Trò chơi đánh máy nhanh sẽ thử tài lướt phím của bạn. Bạn có thể tung hứng, bay lượn, phóng dao và gọi rắn chỉ bằng cách đánh máy! Vượt qua từng trò chơi mini để biểu diễn những màn ảo thuật ấn tượng! Ảo Thuật Gia Ấn Độ là một trong những Trò Chơi Kỹ Năng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.