Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy truy tìm kho báu ẩn sâu dưới đáy đại dương! Trò chơi đánh máy nhanh sẽ thử tài khả năng tốc độ và điều khiển máy tính của bạn. Bạn phải đánh từ hiện trên những con cá mập nguy hiểm. Nếu không đánh nhanh và chính xác, bạn sẽ bị cá mập ăn thịt! Lặn Tìm Kho Báu là một trong những Trò Chơi Kỹ Năng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.