Crazy Flasher 3

4.495 Phiếu bình chọn
Hãy trở về với đường phố Nhật Bản và trở thành một võ sĩ điên! Đấm, đá và chiến đấu cùng người bạn nối khố của mình để bảo vệ vùng đất của bạn khỏi graffiti và quyết tâm chiến đấu chống lại tội ác! Bạn đã có môn võ karate cùng với các loại súng và vũ khí đánh giáp lá cà. Hãy nhảy vào giữa kẻ thù và ra đòn đầu tiên! Crazy Flasher 3 là một trong những Trò Chơi Chiến Đấu đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.