Carbon Auto Theft

4.1230 Phiếu bình chọn
Hãy học cách ăn trộm ôtô ảo! Trộm xe trong những bãi đỗ xe chật chội. Đến một bãi đỗ lúc nào cũng đông xe để tìm đối tượng. Bẻ khóa xe và nổ máy! Bạn phải tránh không để đâm vào những chiếc xe mới và đừng để bị cớm tóm được! Carbon Auto Theft là một trong những Trò Chơi Đậu Xe đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.