1 Will Survive 2

Hãy bảo vệ Vương quốc Rivaros khỏi những cuộc tấn công! Chiến đấu chống lại Gandor bạo chúa để giữ yên bình cho Thanagar. Phát triển quân đội và xây dựng những công trình bảo vệ. Đào tạo nâng cấp quân đội và tấn công để đánh bại đội quân của Gandor! 1 Will Survive 2 là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.