2048

Gabriele Cirulli3.7829 Phiếu bình chọn
Hãy kết hợp tất cả những viên gạch để có tổng bằng 2048! Trò chơi giải đố toán học sẽ thử thách khả năng sử dụng những con số lẻ của bạn. Bạn có thể di chuyển những viên gạch theo bất kỳ hướng nào để khiến những con số giống nhau đồng quy. Hãy cố gắng đừng để mất hết không gian! 2048 là một trong những Trò Chơi Toán Học đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.