Amateur Surgeon 2

by Mediatonic

Hãy thực hiện phẫu thuật cho những bệnh nhân vô vọng! Trong Amateur Surgeon 2, bạn phải hướng dẫn Alan qua những quy trình ngặt nghèo. Hãy sử dụng một chiếc bật lửa để hàn vết thương của Tommy và dùng thuốc nước để làm giảm cơn đau. Một chiếc dao cắt pizza sẽ giúp bạn mở vết thương ra! Amateur Surgeon 2 là một trong những Trò Chơi Phẫu Thuật đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.