Feed Us 2

Hãy gây thảm họa trong đại dương! Trò chơi động vật sẽ cho bạn điều khiển một con cá ăn thịt. Trong mỗi vòng, bạn sẽ phải giết đủ số ngư dân. Bạn có thể lật thuyền và ăn sống những thi thể. Uống máu để nâng cấp con cá của bạn! Feed Us 2 là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.