Red Ball 4: Volume 3

by Evgeniy Fedoseev

Hãy giúp quả bóng đỏ lăn và nhảy qua một vùng đất chết! Nhiệm vụ của bạn là phải ăn những ngôi sao khi chinh phục những hình vuông gian ác. Mỗi vùng sẽ có những tia laze liên tục chuyển động. Hãy lăn thật chính xác để qua bàn! Red Ball 4: Volume 3 là một trong những Trò Chơi Kỹ Năng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.