Ném Rổ 3D

Hãy chơi trò ném rổ đơn trong môi trường 3D! Luyện tập ném rổ từ tất cả các góc của sân. Dùng lấy góc tự động để được hỗ trợ thêm và luôn giữ bóng trong sân. Điều chỉnh độ khó để phù hợp với khả năng của bạn. Hãy ném rổ càng nhiều càng tốt trước khi hết giờ! Ném Rổ 3D là một trong những Trò Chơi Thể Thao đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.