Thi Ném Rổ

4.2220 Phiếu bình chọn
Hãy ném rổ vào chiếc máy trò chơi cổ điển! Lựa chọn góc và lực ném thật hoàn hảo hoặc ném vào bảng chắn để nẩy bóng và lướt đi mỗi lần ném! Ghi càng nhiều điểm càng tốt trong thời gian bạn có. Bạn có thể kiếm thêm thời gian bằng cách ném ăn thưởng! Thi Ném Rổ là một trong những Trò Chơi Thể Thao đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.