Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy phóng tên lửa để ngăn chặn robot địch! Những tên Decepticon đang muốn xâm chiếm mỏ Energon, và nhiệm vụ của bạn là phải phóng tên lửa về phía chúng. Lựa chọn mục tiêu bằng ống kính và khai hỏa. Hãy ngăn chặn quân xâm lược và bảo vệ mỏ của mình! Transformer Armanda là một trong những Trò Chơi Phim đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.