Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy bắn mũi tên mà không hại chết bạn bè! Tính góc bắn và lực bắn hợp lý, và cố bắn qua một quả táo. Với mỗi phát bắn thành công, bạn sẽ phải lùi ra xa một chút, nên hãy cẩn thận! Nếu bạn bắn trượt khỏi quá táo và trúng bạn bè của mình, trò chơi sẽ kết thúc! Bắn Táo là một trong những Trò Chơi Bắn Súng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.