Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Tại đây bạn có thể chơi Agent B10. Agent B10 là một trong những Trò Chơi Bắn Tỉa đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.