Clear Vision

dpflashes4.5644 Phiếu bình chọn
Hãy sử dụng những kỹ năng học được trong đợt huấn luyện quân sự để trở thành một sát thủ! Nhận nhiệm vụ từ những khách hàng mờ ám và nổ súng để tiêu diệt đối tượng từ cao điểm phù hợp. Ẩn mình trên tầng thượng, trong những tòa nhà tăm tối và các vị trí bí mật khác. Sau đó hãy nhắm bắn và bóp cò! Clear Vision là một trong những Trò Chơi Bắn Tỉa đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.