Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy nã đạn để triệt hạ mục tiêu trong cuộc luyện tập! Bạn sẽ phải tìm đường trong các tòa nhà và khu rừng để bắn trúng tất cả những người tham gia luyện tập. Nạp đầy đạn cho súng khi vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Hãy chứng tỏ bạn có kỹ năng để trở thành một người lính ưu tú! Trường Lực là một trong những Trò Chơi Bắn Súng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.