Phẫu Thuật Đầu Gối Giả

Hãy vào phòng cấp cứu và thực hiện các ca phẫu thuật đầu gối thật sống động! Lấy dao mổ và chuẩn bị mổ chân của bệnh nhân. Thực hiện việc thay thế đầu gối như một bác sỹ phẫu thuật thật sự. Làm theo sự chỉ dẫn của cố vấn để hiểu những quy trình của một ca phẫu thuật! Phẫu Thuật Đầu Gối Giả là một trong những Trò Chơi Phẫu Thuật đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.