Bloons Player Pack 3

Ninja Kiwi3.926 Phiếu bình chọn
Hãy bắn tên vào những quả bóng nhiều màu! Trò chơi Bloons là một trong số những phần do người chơi tạo ra. Bạn phải vận dụng kĩ năng ném phi tiêu của mình để đập vỡ tất cả những quả bóng trên bầu trời. Hãy ăn bom và bóng gai để phá hủy được nhiều hơn! Bloons Player Pack 3 là một trong những Trò Chơi Kỹ Năng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.