Bloons Player Pack 5

Ninja Kiwi4.136 Phiếu bình chọn
Hãy dùng phi tiêu để giúp chú khí đập vỡ bóng bay! Bạn có thể đạp vỡ những quả bóng đặc biệt để loại bỏ nhiều hàng cùng một lúc. Hãy thử lại cho đến khi bạn đạt được điểm hoàn hảo. Nhắm bắn cẩn thận để phóng phi tiêu và dọn sạch toàn bộ màn hình! Bloons Player Pack 5 là một trong những Trò chơi điện tử đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.