Bloons

Ninja Kiwi3.578 Phiếu bình chọn
Hãy đập nổ bóng bay bằng phi tiêu của khỉ! Chọn góc và lực bắn thật cẩn thận để đập vỡ càng nhiều bóng càng tốt. Sử dụng phi tiêu cẩn thận bởi bạn sẽ không được dùng tiếp ở bàn sau! Bắn qua những quả bóng đặc biệt để kiếm tăng lực cho mỗi bàn! Bloons là một trong những Trò Chơi Kỹ Năng đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.