Zombie Đấm Bốc: Căn Phòng 2

Zombie Đấm Bốc: Căn Phòng 2

4.42,478 Phiếu bình chọn
Hãy giết zombie trong những khu vực cực nhỏ hẹp! Giam mình trong một đấu trường tí hon với một binh đoàn thây ma. Phát tiết lên những nhân vật đáng sợ bằng thật nhiều loại vũ khí. Bắn để tiêu diệt, rải máu zombie khắp mọi nơi, và chồng đống xác chúng thật cao!